Neon

- Posted in Nieuws by

NeonNeon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Neon is onder normale omstandigheden een gas, met ongeveer twee derde van de dichtheid van lucht. Het werd (samen met krypton en xenon) in 1898 ontdekt door de Schotse scheikundige Sir William Ramsay in Londen. Neon was het tweede van de drie edelgassen die werden ontdekt, en werd onmiddellijk herkend als een nieuw element door zijn helderrode emissielijn in een spectrum. De naam "neon" is afgeleid van het Griekse woord νέον, de onzijdige enkelvoudsvorm van νέος (néos), dat nieuw betekent. Neon is chemisch inert, en er zijn geen ongeladen neonverbindingen bekend. Tijdens de kosmische nucleogenese van de elementen worden grote hoeveelheden Neon opgebouwd uit het alfafusieproces in sterren. Hoewel Neon een zeer algemeen element is in het heelal en het zonnestelsel (het staat op de vijfde plaats in kosmische overvloed na waterstof, helium, zuurstof en koolstof), is Neon op aarde zeer zeldzaam. Het bestaat uit ongeveer 18,2 ppm lucht per volume of ongeveer 0,0018% per miljoen moleculen. Het Neon heeft tien stabiele isotopen: 20Ne (90%), 21Ne(10%), 22Ne( spoor), 23Ne, 24Mg, 25Mg (spoor), 26Mg (spoor), 27Mg( spoor), 28Mg (spoor), 29Mg( spoor). Bij normale temperatuur en druk straalt neon een rood-oranje licht uit, waarvan de golflengte door veel mensen wordt onthouden omdat hij in het centrum van de menselijke visuele gevoeligheid valt: 602,3 nanometer op het elektromagnetisch spectrum bij oranje. Aan deze golflengte hebben Neon-reclameborden hun naam te danken, die tegenwoordig overal te zien zijn, ook bovenop grote gebouwen en advertenties langs de weg over de hele wereld. De meeste Neon reclameborden zijn eigenlijk Argonborden die gecoat zijn met Fosfor om de gewenste kleur te verkrijgen. De kleuren die Neon produceert zijn te danken aan moleculen die door ultraviolet licht worden aangeslagen en die terugvallen naar hun grondtoestand waarbij ze fotonen uitzenden die wij zien als licht. Neonlampen worden ook vaak gebruikt voor verlichting in gebouwen zoals nachtclubs, waar ook vaak zwarte lampen worden gebruikt, die bepaalde kleuren helder doen schijnen, terwijl ze normaal onder normale lichtomstandigheden zwak zouden lijken; dit wordt "fluorescentie" genoemd Zwarte lampen zenden hoofdzakelijk ultraviolette straling uit in plaats van zichtbaar licht, dus als een voorwerp dat sommige golflengten van ultraviolette straling absorbeert maar andere reflecteert, verlicht wordt door een zwarte lamp, lijkt het helder te "gloeien" omdat het een deel van het ultraviolette licht dat het raakt reflecteert en andere golflengten absorbeert; dit gereflecteerde zichtbare licht is wat onze ogen zien als we naar een verlicht fluorescerend voorwerp kijken. Fluorescerende materialen houden vrijwel onmiddellijk op met gloeien als de verlichting met zwart licht ophoudt, omdat ze geen energie kunnen opslaan zoals fosforen; ze moeten voortdurend gebombardeerd worden met ultraviolette fotonen, anders houden ze zelf vrijwel onmiddellijk op met het uitzenden van zichtbare fotonen, in tegenstelling tot fosforen, die gedurende enige tijd energie kunnen opslaan en blijven gloeien, zelfs als de ultraviolette verlichting ophoudt, omdat fosforen ultraviolette fotonen absorberen die elektronen opwekken, die dan na verloop van tijd langzaam terugkeren naar hun grondtoestand en daarbij zichtbare fotonen afgeven, de zogenaamde "nagloeiing" Kortom, neongas licht fel op als het wordt getroffen door ultraviolet licht, doordat moleculaire fluorescentie elektronen opwekt die snel weer terugvallen naar hun grondtoestand, waarbij fotonen vrijkomen die wij als licht zien; dit effect kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden en voor decoratieve doeleinden binnenshuis onder UV-lampen, waar bepaalde voorwerpen helder "gloeien" terwijl ze anders zwak zouden lijken omdat ze onder normale lichtomstandigheden niet veel zichtbaar licht reflecteren, omdat zwarte lampen hoofdzakelijk UV-straling uitzenden in plaats van zichtbaar licht.

Neon elementNeon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Neon is een kleurloos, reukloos, inert mono-atomair gas onder standaardomstandigheden, met ongeveer twee derde van de dichtheid van lucht. Neon werd in 1898 ontdekt door de Britse chemici Sir William Ramsay en Morris W. Travers. Neon is chemisch inert en vormt geen ongeladen moleculen. De naam van het element Neon komt van het Griekse woord νέον neón, dat "nieuw" betekent. Neon was het tweede van drie gassen (na argon en vóór krypton) dat in 1898 werd ontdekt en geïsoleerd door de Schotse scheikundige en natuurkundige William Ramsay, die ook krypton mede ontdekte. Neon werd ontdekt toen Ramsay lucht vloeibaar maakte bij extreme kou (-183 °C) en vervolgens de verschillende fracties scheidde die afkookten als de temperatuur steeg tot kamertemperatuur. De resultaten werden vergeleken met die van vloeibare luchtfracties die bij verschillende temperaturen waren afgekookt. Bij -182 °C (-297 °F) waren alle fracties uitgesloten, behalve één: een rode ontlading die in verhouding tot zijn input bleef bestaan terwijl alle andere fracties tijdens verdere destillatiestappen werden verwijderd. Uit deze ontlading leidde hij af dat er een nieuw element bestond dat hij neon noemde, afgeleid van het Griekse νέον néon "nieuw", ook al was het enkele jaren eerder al geïsoleerd door Philipp Lenard door middel van elektrische ontlading in geëvacueerde glazen buizen.">Neon werd commercieel beschikbaar in 1923 toen Georges Claude onder hoge druk neon reclameborden ontwikkelde; zijn ingenieursbedrijf Claude Neon Lights introduceerde neonborden op winkelpuien in heel Amerika en voorzag duizenden bedrijven van groene "Gas Neon" Neonlichten worden commercieel geproduceerd door elektroluminescentie in glas; eenmaal aangeslagen door elektronen van aangesloten elektroden zenden neonatomen oranjerood licht uit bij een golflengte van 632,8 nm. Neon kan ook in andere materialen zoals diamant worden uitgezonden, maar dan lijken ze eerder blauw dan rood vanwege de hogere energieniveaus in de bandstructuur van diamant.")'>Neon wordt gebruikt in sommige toepassingen voor plasmabuizen en koelmiddelen, maar heeft weinig andere commerciële toepassingen; het is aanzienlijk duurder dan helium vanwege de zeldzaamheid en de moeilijkheden bij het vangen ervan; neon heeft kwikdamplampen vervangen voor veel doeleinden, waaronder verkeerslichten, waar extreme betrouwbaarheid belangrijk is.")'>Omdat vast neon geen effectieve kernspin heeft - wat kernspinresonantiespectroscopie mogelijk maakt - kan het niet rechtstreeks worden waargenomen met NMR-technieken; zijn aanwezigheid kan echter worden afgeleid uit andere spectroscopische gegevens.")'>Neon maakt 0,0018% (18 delen per miljoen) uit van de totale hoeveelheid neon.0018% (18 delen per miljoen) van het volume van de aardse atmosfeer en is niet biologisch significant aanwezig op aarde.">In 1785-1786 rapporteerde Henry Cavendish dat hij vage sporen van een onbekende stof detecteerde bij het bekijken van gefractioneerde destillatieresultaten van vloeibare lucht; Ramsay slaagde er uiteindelijk in alle andere kandidaten voor dit nieuwe element te elimineren.)'>Ramsay herhaalde deze experimenten verschillende keren over een periode van vijf jaar totdat hij in 1894 eindelijk zuiver neon verkreeg.)'>Tijdens zijn zoektocht naar argon wist Ramsay ook voor het eerst helium te isoleren tijdens het verhitten van cleveiet.)'>Het gas werd aanvankelijk "metargon" genoemd, maar kreeg uiteindelijk een andere naam nadat de ontdekking ervan bijna twee decennia later onafhankelijk werd bevestigd door de Franse scheikundige Georges Claude.")'>Het meeste neon wordt gewonnen door vloeibaarmaking gevolgd door gefractioneerde destillatie: Neon")'&gt

Neon gasNeon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Neon is een kleurloos, reukloos, inert gas onder standaardomstandigheden, met ongeveer twee derde van de dichtheid van lucht. Het werd in 1898 ontdekt door de Britse scheikundige William Ramsay en de Schotse natuurkundige Lord Rayleigh. Neon was het tweede van drie ontdekte inerte gassen en werd onmiddellijk herkend als een nieuw element door zijn helderrode emissiespectrum. De naam van neon komt van het Griekse woord νέον (neos), dat nieuw betekent. Neon is chemisch inert en vormt geen ongeladen moleculen, maar heeft meer dan 40 keer meer moleculen per volume-eenheid dan lucht. Hierdoor gloeit neon roodachtig oranje bij gebruik in laagspanningsneonborden. Neon speelt een rol bij het katalyseren van het stervormingsproces en komt ook voor in sommige mineralen zoals Fergusoniet. Neon is overvloedig aanwezig in het heelal, maar zeldzaam op aarde. In de handelsindustrie wordt Neon gebruikt voor het maken van Neon-borden die gebruikt worden voor reclamedoeleinden of voor decoratieve doeleinden. Neongas wordt gebruikt in hoogspanningsontladingsbuizen en neonlampen. Neon reclameborden zijn gloeiende elektrische advertenties die lange glazen buizen gevuld met neongas bevatten.

Meer informatie over het onderwerp op deze site Neon.neon

Wat is neonNeon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Het is een edelgas. Het is een edelgas. Neon is een kleurloos, reukloos, inert mono-atomair gas onder standaardomstandigheden, met ongeveer tweederde van de dichtheid van lucht. Het werd ontdekt (samen met krypton en xenon) in 1898 door de Schotse scheikundige William Ramsay in Londen. Neon was het tweede van deze drie zeldzame gassen dat werd ontdekt en werd onmiddellijk herkend als een nieuw element door zijn helderrode emissiespectrum. De naam neon is afgeleid van de Griekse woorden νέον ("nieuw") en ἀείρω ("stijgen"), een verwijzing naar de ontdekking van neon in 1898 tijdens de pogingen van chemicus Ramsay om helium te isoleren. Ramsay slaagde erin om alle bekende sporen van onzuiverheden uit vloeibare lucht te verwijderen, waardoor wat hij noemde "onvergelijkbaar zuivere lucht" ontstond, waardoor neon voor het eerst geïsoleerd kon worden. Neon is chemisch inert en vormt geen ongedeeld elektronenpaar. Deze schilconfiguratie resulteert in het relatief lage smelt- en kookpunt van neon; het zorgt er ook voor dat neon relatief weinig reactief is in vergelijking met andere elementen. Als gevolg daarvan vormt neon niet gemakkelijk verbindingen, maar het kan clathraten vormen met moleculaire zuurstof bij afkoeling tot -130 °C. Neon bevindt zich aan de bovenkant van het dichtheidsbereik voor gassen bij STP; ter vergelijking (gerangschikt naar toenemende dichtheid) heeft stikstof 0,616 g/L, zuurstof 0,934 g/L, argon 1,784 g/L, krypton 2,405 g/L en xenon 5,894 g/L bij 0 °C en standaard atmosferische druk (1013 mbar of 760 Torr). In een eerdere versie van dit artikel stond dat de driepuntdruk van neon 717 mmHg (0,95 atm) was. Deze waarde heeft echter betrekking op een isotopisch verrijkt neonmonster (20Ne/22Ne = 909), dat van nature niet op aarde kan voorkomen omdat neon slechts één stabiele isotoop heeft (20Ne). De driepuntdruk van natuurlijk neon (10Ne/22Ne = 999 founders) is momenteel onbekend, maar ligt tussen 713-713,2 mmHg (0,946-0,947 atm) volgens de CCRAS-gegevens van het NIST die tussen 2002-2006 zijn gepubliceerd en die zijn verkregen met een Parr 4848 pers die is geconfigureerd met vier o-ringen als afdichting in plaats van twee zoals oorspronkelijk gemeld door Fricke et al. Bij drukken boven ongeveer 20 atm ondergaat neon een conventionele stolling met afnemende temperatuur in plaats van de clathraatvorming die onder 130 K (-143 °C) is bestudeerd. Recente studies hebben aanwijzingen gevonden voor tribo-elektrische oplading van kleine neonclusters bij contact met organische materialen zoals polyethyleentereftalaatoppervlakken die worden aangeslagen door een ultraviolette lichtbron. Grotere neonkristallen kunnen zich vormen bij afkoeling van vloeibaar neon tot onder 62 K (-211 °C). Bij verdere afkoeling van de vloeistof tot boven 36 K (-237 °C) ontstaan kristallijne fasen die gekenmerkt worden als hexagonaal dicht opeengepakt. Beide zoutachtige fasen zijn polair door het grote verschil tussen kationische en anionische stralen, wat leidt tot sterke dipool-dipool intermoleculaire interacties. Door deze eigenschappen kunnen neonkristallen toepassingen vinden als ionengeleiders bij kamertemperatuur. Boven 93 K (-180 °C) vertoont vloeibaar neon een niet-Newtoniaans vloeistofgedrag met een complexe afschuifviscositeit die snel afneemt met toenemende temperatuur. Quasikristallijne fasen vergelijkbaar met die gevonden in andere groep 18-elementen, waaronder vast argon, zijn ook verkregen onder extreme druk boven 25 GPa met behulp van diamanten aambeeldcellen. Tenslotte worden bij compressie van vloeibaar neon boven ongeveer 150 GPa extreem dichte exotische toestanden voorspeld die doen denken aan metallisch waterstof. Kortom, aanvullend onderzoek aan elementair neon blijft nieuwe fysische verschijnselen aan het licht brengen die dit kleurloze gas kan vertonen onder extreme omstandigheden die op aarde niet gebruikelijk zijn.

Led signneon is een soort gas dat gebruikt wordt in elektrische borden en verlichting. Het wordt gemaakt door neongas te combineren met andere gassen, zoals argon of xenon. Wanneer neon wordt blootgesteld aan een elektrische stroom, produceert het een helder licht. neonborden werden uitgevonden in het begin van 1900, en ze werden snel populair. neonborden worden vaak gebruikt om reclame te maken voor bedrijven, en ze zijn te zien in vele delen van de wereld. neonborden worden met de hand gemaakt, en elk bord is uniek. neonborden zijn niet alleen mooi, maar ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee.

neon-verlichting-bar

Neon led signNeonlichten zijn opvallend en aandachttrekkend, waardoor ze ideaal zijn voor bedrijven die zich willen onderscheiden. Neonlichten bestaan uit glazen buizen die gevuld zijn met neongas. Als er elektriciteit op het neongas wordt gezet, straalt het een helder licht uit dat van een afstand te zien is. Neonreclames kunnen op maat worden gemaakt met eender welke tekst of ontwerp, waardoor ze een veelzijdig marketinginstrument zijn. Bovendien zijn neonlichten relatief betaalbaar en gemakkelijk te installeren, waardoor ze een populaire keuze zijn voor kleine bedrijven. neonlichten zijn een effectieve manier om nieuwe klanten aan te trekken en je bedrijf te laten groeien.

Neon led lampNeonlampen zijn een soort gasontladingslampen die neongas gebruiken om licht te produceren. Neonlampen werden begin 1900 uitgevonden, en sindsdien zijn ze een populaire keuze geworden voor verlichtingsdoeleinden. Neonlampen staan bekend om hun heldere, vrolijke kleuren, en ze worden vaak gebruikt voor displaydoeleinden of als accenten in verlichtingsschema's. Neonlampen hebben meestal een lange levensduur en vergen weinig onderhoud, waardoor ze een populaire keuze zijn voor zowel binnen- als buitenverlichting. neonlampen zijn ook zeer energiezuinig, waardoor ze ook een milieuvriendelijke keuze zijn.

wat-is-helium

Neon designNeonlichten zijn al tientallen jaren een populair ontwerpelement, en hun populariteit vertoont geen tekenen van verval. Het vermogen van neon om een vleugje plezier of glamour toe te voegen aan elke ruimte maakt het een ideale manier om persoonlijkheid toe te voegen aan je huis of bedrijf. neon is ook relatief goedkoop en gemakkelijk te installeren, waardoor het een geweldige optie is voor mensen met een budget. Hoewel neonlichten meestal voor decoratieve doeleinden worden gebruikt, kunnen ze ook voor functionele doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als taakverlichting in een donkere kamer. Neonlichten zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren, zodat je zeker de perfecte tint vindt die bij je inrichting past. Of je nu een beetje plezier of verfijning aan je ruimte wilt toevoegen, neonlichten zijn een geweldige manier om dat te doen.

Neon ledNeon is een chemisch element met het symbool Ne en atoomnummer 10. Het is een edelgas. Neon is een kleurloos, reukloos, inert mono-atomair gas onder standaardomstandigheden, met ongeveer twee derde van de dichtheid van lucht. Het werd ontdekt (samen met krypton en xenon) in 1898 als een van de drie resterende zeldzame inerte elementen in droge lucht, nadat stikstof, zuurstof, argon en kooldioxide waren verwijderd. Neon was het tweede van deze drie zeldzame gassen dat werd ontdekt en werd onmiddellijk herkend als een nieuw element door zijn helderrode emissiespectrum. De naam neon is afgeleid van het Griekse woord νέον, onzijdige enkelvoudsvorm van νέος (neos), wat nieuw betekent. Neon is chemisch inert en vormt geen ongeladen chemische verbindingen. De verbindingen die neon vormt zijn beperkt tot ionische moleculen met neon-kationen.

Hoewel neon in de natuur op aarde slechts in sporenhoeveelheden voorkomt (0,0018% neon in de atmosfeer), maakt het 84% uit van de baryonische massa van het heelal. Het meeste neon dat in de handel verkrijgbaar is, wordt geproduceerd door het uit vloeibare lucht te halen. Neon geeft een duidelijke rood-oranje gloed wanneer het gebruikt wordt in laagspanningsneon-gloeilampen, hoogspanningsontladingsbuizen en neon-reclameborden. De rode lijn in het emissiespectrum van neon zorgde er ook voor dat gassen die neon bevatten naar die lijn werden genoemd: natrium werd genoemd naar zijn gele spectraallijn (Na - geel), kalium naar zijn paarse spectraallijnen (K - violet), en argon naar zijn blauwe spectraallijn (Ar - blauw). Een relatief kleine hoeveelheid neon gebruikt in sommige plasmabuizen en halfgeleidertoepassingen lokt ook groene en paarse kleuren uit van nabijgelegen fosforen; deze elektronencascades stimuleren nabijgelegen atomen om ook fotonen uit te zenden op hun karakteristieke golflengten.[citation needed] De schaarste van neon verhinderde de snelle ontdekking ervan, ondanks aanwijzingen voor het bestaan ervan in orbitale spectroscopie, omdat de aarde een atmosfeer heeft die voornamelijk bestaat uit stikstof en zuurstof, die het bewijs voor andere atmosferische gassen verduisterde totdat ze door gefractioneerde destillatie of andere middelen werden verwijderd."